קול חתן וקול כלה

בקשה לקבל קמפיין הודעות קוליות מתנה

שם מלא החתן/ הכלה*
תאריך החתונה עברי*
תאריך החתונה לועזי*
פלאפון נייד של המזמין/ה*
מייל*
אנא ציינו את כמות הנמענים ברשימת התפוצה שלכם*
אנא כתבו את מספר המערכת בימות המשיח להוספת היחידות*
אנא כתבו את סיסמת המערכת
בימות המשיח*
אנא צרפו צילום ברור של ההזמנה לחתונה*
Maximum file size: 5 MB
מתן יחידות השיחה להודעות קוליות בלבד והינו בכפוף לשיקול דעתה של ימות המשיח.
ההודעה יוצאת מממספר הזיהוי של חברת ימות המשיח,
יש לשלוח צילום ברור של תעודת זהות בעל הקו המופיעה בחשבונית הנ"ל*
Maximum file size: 5 MB
ניתן להעלות קובץ jpg
יש לשלוח צילום ברור של חשבונית או בעלות של הקו בחברת התקשורת לה שיך הקו.*
Maximum file size: 5 MB
הנני מאשר להגדיר את זיהוי מספר הטלפון לזיהוי בשיחה היוצאת*
כתבו את מס' הטלפון
דילוג לתוכן