קול חתן וקול כלה

בקשה לקבל קמפיין הודעות קוליות מתנה

שם מלא החתן/ הכלה*
תאריך החתונה עברי*
תאריך החתונה לועזי*
פלאפון נייד של המזמין/ה*
מייל*
אנא ציינו את כמות הנמענים ברשימת התפוצה שלכם*
אנא כתבו את מספר המערכת בימות המשיח להוספת היחידות*
אנא כתבו את סיסמת המערכת
בימות המשיח*
אנא צרפו צילום ברור של ההזמנה לחתונה*
Maximum file size: 600 MB
מתן יחידות השיחה להודעות קוליות בלבד והינו בכפוף לשיקול דעתה של ימות המשיח.
ההודעה יוצאת מממספר הזיהוי של חברת ימות המשיח,
באם רוצים שנגדיר זיהוי אחר לשיחה היוצאת יש לשלוח בנפרד את הפרטים הבאים:
יש לשלוח צילום ברור של תעודת זהות בעל הקו המופיעה בחשבונית הנ"ל*
Maximum file size: 600 MB
יש לשלוח צילום ברור של חשבונית או בעלות של הקו בחברת התקשורת לה שיך הקו.*
Maximum file size: 600 MB
הנני מאשר להגדיר את זיהוי מספר הטלפון לזיהוי בשיחה היוצאת*
כתבו את מס' הטלפון
דילוג לתוכן