העברת בעלות עם אפשרות ניוד החוצה בעתיד

אני*
מספר ת.ז*
מנייד את מספר*
לחברת ימות המשיח פתרונות תקשורת בע"מ
עלות חודשית על החזקת המספר בחברת ימות המשיח בעלות של 11.70 ₪ לחודש כולל מע"מ.
ידוע לי כי הקו יהיה רשום על שם ימות המשיח בע"מ והוא הלקוח קצה כפי המוגדר בחברות התקשורת .
על מנת שאוכל לנייד חזרה את הקו בעתיד אצטרך להודיע על כך בכתב לחברת ימות המשיח שבועיים מראש .
בחתימתי על טופס זה אני מאשר גם את כל הנאמר ב"הסכם קו תכנים במספר נייח" המופיע באתר ימות המשיח.
התשלום הוא על החזקת הקו ולא כולל שירותים טכניים נלווים לרבות קריינות, תמיכה וניתובי שיחה למענה או כל שימוש המצריך "יחידות שיחה".
בחתימתי זו אני מאשר את כל התנאים הנ"ל.
בברכה,
שם בעל הקו*
ת.ז*
תאריך*
מספר ליצירת קשר*
דילוג לתוכן