חדר ועידה

בקשה לפתיחת האפשרות לניהול חדר ועידה במערכות ימות המשיח
הצהרה והתחיבות

לאחר השליחה יש צורך לוודא שהטפסים הגיעו ועודכנתם בתוך רשימת המאושרים לניהול חדר ועידה.


מתן היחידות הינו בכפוף לשיקול דעתה של ימות המשיח, ולשימוש הארגון החותם לשיגור הודעות טלפוניות בלבד.

דילוג לתוכן